Tylko dla odważnych


morze

Metody Naturalnego Planowania Rodziny jednoznacznie kojarzone są z małżeństwami. To dobre skojarzenie, ale nie uwzględnia ono faktu, że nie musimy być w związku małżeńskim, żeby stosować metody NPR. Rozwiązanie to dedykowane jest także dla młodych dziewczyn i kobiet stanu wolnego. Metody Rozpoznawania Płodności (Fertility awarness methods) to trafniejsze określenie, nie zawężające grupy użytkowników.

Metody Rozpoznawania Płodności powinny być przestawiane równolegle z innymi metodami planowania rodziny. Dobrze wiemy, że tak się nie dzieje. Rzeczywistość pokazuje, że zostały one zepchnięte na margines, przedstawiane są jako nieskuteczne, zawodne, a nade wszystko zarzuca się im brak podstaw medycznych. Fala krytyki zalewa nie tylko same metody, ale również ludzi, którzy propagują je w społeczeństwie. Zarzuca się im brak profesjonalizmu i średniowieczne poglądy.

Gdzie leży prawda? Kto ma rację?

Zacznijmy od końca. Nauczyciele, na specjalnie dedykowanym kursie poznają budowę i zasady funkcjonowania kobiecego ciała. Warto nadmienić, że kurs kończy się egzaminem państwowym.

Metody Naturalnego Planowania Rodziny opierają się na podstawach takich nauk medycznych jak anatomia, endokrynologia, ginekologia czy psychologia, a także na naukowo udokumentowanych badaniach. To dzięki połączeniu prowadzenia obserwacji własnego ciała przez kobietę i wiedzy naukowej możemy rozpoznać własny, indywidualny rytm płodności i niepłodności oraz ogólny dobrostan organizmu. Uczymy się w ten sposób rozumienia „MOWY CIAŁA”. To co jest najpiękniejsze, to kolejne potwierdzenie, które daje nam natura, że każdy z Nas jest niepowtarzalny. Mówiąc krótko, jeżeli potrzebujesz naukowego dowodu na Twoją unikalność zacznij się obserwować.

Co charakteryzuje NPR?

  • Wysoka skuteczność.
  • Nieszkodliwość dla zdrowia.
  • Odwracalność poprzez życie w harmonii z własną płodnością.
  • Naturalność współżycia małżeńskiego.
  • Aspekty edukacyjne i profilaktyczne.
  • Aspekty ekonomiczne (Metody nie wymagają dużych nakładów finansowych).

Rozpoznawanie płodności przynosi pożądane efekty jeżeli użytkownik przeszedł odpowiednie szkolenie, akceptuje metodę i ma motywację do przestrzegania jej zasad.

Co zyskują ze stosowania NPR młode dziewczyny?

Przede wszystkim poznają i mogą zrozumieć swoje ciało, w celu właściwej identyfikacji fizjologicznych procesów dojrzewania płciowego np.:

– odróżnienie fizjologicznej wydzieliny pochwowej od patologicznych upławów,
– umiejętność obliczania długości trwania cyklu miesiączkowego,
– zrozumienie mechanizmów kierujących jajeczkowaniem,
– odniesienie własnych zmian samopoczucia, wyglądu, nastroju do poszczególnych faz cyklu,
– stopniowe wprowadzenie badań profilaktycznych i ich odniesienie do faz cyklu (RTG, samobadanie piersi, cytologia),
– interpretację typowych w tym czasie fizjologicznych zaburzeń cyklu z pomocą kart samoobserwacji,
– poznanie wartości płodności, rozwinięcie szacunku dla życia, przygotowanie do ról rodzicielskich,
– zrozumienie miłości jako daru z siebie dla drugiego człowieka (promocja czystości).

Dlaczego NPR jest istotny dla dojrzałych kobiet i czy tylko One na tym zyskują?

Zdrowa kobieta jest błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, których spotyka na swojej drodze. Każdy z Nas nosi w swoim sercu kobiety, które zajmują tam szczególne miejsce. Jeśli więc kobieta zyskuje cokolwiek dla siebie, to wszyscy zyskują, nie tylko ona. A zyskać może wiele np.:

– poznanie rytmu własnego ciała i zrozumienie przemian toczących się pomiędzy jednym, a drugim cyklem wraz z pozbyciem się lęku przed płodnością,
– ochrona własnego środowiska naturalnego,
– działania profilaktyczne w odniesieniu do wszystkich potencjalnie szkodliwych czynników środowiska np. pigułka a śluz szyjkowy, niedobory magnezu a zaburzenia cyklu,
– umiejętność trafnej oceny faz płodności i niepłodności bez względu na nieregularność cyklu,
– pomoc na każdym etapie życia kobiety, włączając w to sytuacje szczególne oraz liczne możliwe obciążenia zdrowotne.
– czas na podjęcie działań przygotowawczych do poczęcia,
– wczesne rozpoznanie ciąży i określenie terminu porodu,
– dostosowanie i łatwiejsze znoszenie różnego typu dolegliwości typowych w cyklu np. ZNP, bolesne jajeczkowanie czy miesiączkowanie,
– rozpoznanie zaburzeń cyklu i chorób kobiecych na podstawie prowadzonych obserwacji,
– prawidłowe relacje małżeńskie oparte na prawdziwej miłości oraz integracja seksualności z płodnością, przejawiające się w naturalnym współżyciu seksualnym, czasie oczekiwania i spełnienia, pogłębieniu więzi małżeńskiej, współodpowiedzialności za płodność, budowaniu jedności, intymności i namiętności oraz zaangażowaniu, wyrobieniu form czułości bez zabarwienia erotycznego (gesty miłości), poprawie komunikacji małżeńskiej i rodzinnej, zwiększeniu wzajemnej atrakcyjności,
– wyrobienie sobie postaw pozytywnych w odniesieniu do wychowania dzieci i większe panowanie nad emocjami,
– u mężczyzn konstatacja dotycząca umiejętności kontroli w sferze seksualnej sprzyja zwiększeniu kontroli nad innymi dziedzinami życia np. porzucenie nałogów,
– sprzyjanie postawie prokreacji ekologicznej (profilaktyka prekoncepcyjna, pedagogika prenatalna, przygotowanie do porodu naturalnego – rodzinnego, dwurodzicielstwo od poczęcia, ekologiczne karmienie piersią).

Wszystko, co w życiu jest piękne i wartościowe wymaga wysiłku.

Podejmij wyzwanie i miej odwagę płynąć pod prąd.