Egzamin II stopnia na nauczyciela NPR (20.06.2015.)


W dniu 20 czerwca 2015 uczestnicy kursu na Nauczyciela NPR przystąpili do dwuetapowego

egzaminu II stopnia. Egzamin składał się z części pisemnej (interpretacja kart cykli nietypowych)

i część ustnej. Mamy nadzieję, że wyniki egzaminu zadowolą zdających i będzie Nas więcej.

Uczestnicy mieli również możliwość podziękować Pani Magdalenie Ogrodowczyk, instruktorowi kursu,

za cierpliwość i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy.