Czym się zajmuje PSNNPR ?


para_ksiazka

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zarejestrowane zostało w Warszawie    w 1989 roku jako niedochodowa organizacja pozarządowa. Komitet Organizacyjny tworzyli nauczyciele naturalnego planowania rodziny, którzy uzyskali dyplomy Angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR (National Association of NFP Teachers), w rezultacie kursu prowadzonego przez angielskich specjalistów: dr Annę Flynn i dr Alinę Lichtarowicz.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań – nauczanie metod rozpoznawania płodności, przygotowanie rodziców do poczęcia dziecka, popularyzacja naturalnych porodów i karmienia piersią. Na program Stowarzyszenia składają się także takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową. Działania te prowadzą do poprawy zdrowia psychofizycznego polskiego społeczeństwa, umacniają rodzinę i budzą szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Zadania nasze realizowane są na terenie całego kraju w ramach pracy 21 oddziałów, które w swoich regionach prowadzą:

  • poradnictwo w zakresie rozpoznawania płodności w celu nieinicjowania lub planowania poczęcia dziecka,
  • promocję opieki prekoncepcyjnej, porodów naturalnych i rodzinnych oraz karmienia piersią,
  • poradnictwo dla małżeństw mających trudności z poczęciem dziecka,
  • poradnictwo dla kobiet w okresie przekwitania,
  • prelekcje, kursy informacyjne promujące naturalne planowanie rodziny w różnych środowiskach,
  • spotkania z młodzieżą szkolną o tematyce związanej z przygotowaniem do życia w rodzinie,
  • kursy dla osób chcących uzyskać uprawnienia do nauczania metod rozpoznawania płodności,
  • szkolenia nauczycieli szkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w zakresie fizjologii płodności i metod rozpoznawania płodności.